درحال مشاهده: فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب - مطالب ابر کسب و کار


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

آیا نحوه لباس پوشیدن شما کسب و کارتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

پنجشنبه 21 بهمن 1395
12:40
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
آیا نحوه لباس پوشیدن شما کسب و کارتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

Jeff Haden، نویسنده، سخنران و ویراستار، در یکی از مقالات خود در LinkedIn می نویسد:
سال ها قبل در یکی از کارگاه های یک کارخانه تولیدی کار می کردم. یک روز که مدیر بخش به آنجا آمده بود، در مورد سابقه کار، تحصیلات و آرمان های حرفه ای من از من سؤال کرد.
پاسخ دادم: "می خواهم یک سرپرست بشوم و پس از آن، مایلم روزی شغل شما را داشته باشم".
او لبخندی زد و گفت: "خوب است ...". سپس در حالی که به چشمان من نگاه می کرد، گفت: "اما اگر واقعاً این چیزی است که می خواهی، ابتدا باید شروع کنی به اینکه متمایز به نظر برسی".
با آنکه می دانستم او چه می گوید، پرسیدم: "منظورتان چیست؟".
او گفت: "به اطرافت نگاه کن؛ سرپرستان چگونه لباس پوشیده اند؟ موهایشان چگونه است؟ چگونه رفتار می کنند؟ تا زمانی که دیگران واقعاً تو را شبیه یک سرپرست نبینند، هیچکس به تو به عنوان یک سرپرست نخواهد اندیشید- و در حال حاضر تو هیچ شباهتی به یک سرپرست نداری".
حق با او بود. من یک شلوار جین موش خورده که دو تا سوراخ هم داشت، پوشیده بودم. (چرا نباید می پوشیدم؟ تمام روز با روغن و گریس سر و کار داشتم.) یک تی شرت پاره پوشیده بودم. (چرا نباید می پوشیدم؟ وسط تابستان بود و هوای آنجا درست تهویه نمی شد.) موهای من هم خیلی بلند بود.
پرسیدم: "آیا نباید کیفیت کار من مهمتر از ظاهرم باشد؟".
او گفت: "در یک دنیای کامل، عملکرد تو تنها چیزی است که اهمیت دارد. اما ما در یک دنیای کامل زندگی نمی کنیم. توصیه مرا بپذیر: اگر می خواهی به یک موقعیت خاص ارتقا پیدا کنی، ابتدا باید ظاهرت شبیه کسانی باشد که در آن موقعیت قرار دارند".
من سال ها به آن گفتگو اندیشیده ام. من معتقدم که ظاهر افراد و، حداقل تا حد زیادی رفتار آنها، هیچ ربطی به مهارت ها، استعدادها، و مناسب بودن آنها برای یک کار، ندارد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


با این حال، حق با او بود: دنیای ما کامل نیست. مردم در مورد ما بر اساس چیزهای بی ربط، مانند نحوه لباس پوشیدن، رفتار، قد، وزن، سن، جنسیت، قومیت، و هزاران ویژگی دیگر، پیش داوری می کنند که مطلقاً تأثیری بر عملکرد ما ندارد.
نظر شما چیست؟ 

ادامه مطلب ادامه مطلب

انجام یک حرکت درست در کسب و کار

پنجشنبه 21 بهمن 1395
12:40
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
انجام یک حرکت درست در کسب و کار

انجام یک حرکت در کسب و کار، تصمیمی بسیار مهم است که به تفکر و ملاحظات جدی نیاز دارد. ممکن است مدت زمانی طولانی، سخت بیندیشید و باز هم به یک راه حل نرسید، مگر آنکه یک چهارچوب کاری مشخص را مورد استفاده قرار دهید که در تصمیم گیری به شما کمک کند.
با استفاده از سه رویکرد زیر:

    تجزیه و تحلیل شغلی
    تجزیه و تحلیل معیار رضایتمندی
    اعتبار حسی

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


می توانید با اطمینان تصمیم بگیرید. در این روش، تجزیه و تحلیل هر یک از عناصر شما را وادار به در نظر گرفتن معیارهای چند بعدی می کند که منجر به تعیین یک کار مناسب و خوب می شود. با تصمیمی که هم از نظر حسی و هم بر روی کاغذ، معتبر باشد، می توانید مطمئن باشید که بهترین انتخاب ممکن را انجام داده اید.


ادامه مطلب ادامه مطلب

آیا نحوه لباس پوشیدن شما کسب و کارتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

پنجشنبه 21 بهمن 1395
12:40
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
آیا نحوه لباس پوشیدن شما کسب و کارتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

Jeff Haden، نویسنده، سخنران و ویراستار، در یکی از مقالات خود در LinkedIn می نویسد:
سال ها قبل در یکی از کارگاه های یک کارخانه تولیدی کار می کردم. یک روز که مدیر بخش به آنجا آمده بود، در مورد سابقه کار، تحصیلات و آرمان های حرفه ای من از من سؤال کرد.
پاسخ دادم: "می خواهم یک سرپرست بشوم و پس از آن، مایلم روزی شغل شما را داشته باشم".
او لبخندی زد و گفت: "خوب است ...". سپس در حالی که به چشمان من نگاه می کرد، گفت: "اما اگر واقعاً این چیزی است که می خواهی، ابتدا باید شروع کنی به اینکه متمایز به نظر برسی".
با آنکه می دانستم او چه می گوید، پرسیدم: "منظورتان چیست؟".
او گفت: "به اطرافت نگاه کن؛ سرپرستان چگونه لباس پوشیده اند؟ موهایشان چگونه است؟ چگونه رفتار می کنند؟ تا زمانی که دیگران واقعاً تو را شبیه یک سرپرست نبینند، هیچکس به تو به عنوان یک سرپرست نخواهد اندیشید- و در حال حاضر تو هیچ شباهتی به یک سرپرست نداری".
حق با او بود. من یک شلوار جین موش خورده که دو تا سوراخ هم داشت، پوشیده بودم. (چرا نباید می پوشیدم؟ تمام روز با روغن و گریس سر و کار داشتم.) یک تی شرت پاره پوشیده بودم. (چرا نباید می پوشیدم؟ وسط تابستان بود و هوای آنجا درست تهویه نمی شد.) موهای من هم خیلی بلند بود.
پرسیدم: "آیا نباید کیفیت کار من مهمتر از ظاهرم باشد؟".
او گفت: "در یک دنیای کامل، عملکرد تو تنها چیزی است که اهمیت دارد. اما ما در یک دنیای کامل زندگی نمی کنیم. توصیه مرا بپذیر: اگر می خواهی به یک موقعیت خاص ارتقا پیدا کنی، ابتدا باید ظاهرت شبیه کسانی باشد که در آن موقعیت قرار دارند".
من سال ها به آن گفتگو اندیشیده ام. من معتقدم که ظاهر افراد و، حداقل تا حد زیادی رفتار آنها، هیچ ربطی به مهارت ها، استعدادها، و مناسب بودن آنها برای یک کار، ندارد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


با این حال، حق با او بود: دنیای ما کامل نیست. مردم در مورد ما بر اساس چیزهای بی ربط، مانند نحوه لباس پوشیدن، رفتار، قد، وزن، سن، جنسیت، قومیت، و هزاران ویژگی دیگر، پیش داوری می کنند که مطلقاً تأثیری بر عملکرد ما ندارد.
نظر شما چیست؟ 

ارسال شده در:
ادامه مطلب ادامه مطلب

انجام یک حرکت درست در کسب و کار

پنجشنبه 21 بهمن 1395
12:40
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
انجام یک حرکت درست در کسب و کار

انجام یک حرکت در کسب و کار، تصمیمی بسیار مهم است که به تفکر و ملاحظات جدی نیاز دارد. ممکن است مدت زمانی طولانی، سخت بیندیشید و باز هم به یک راه حل نرسید، مگر آنکه یک چهارچوب کاری مشخص را مورد استفاده قرار دهید که در تصمیم گیری به شما کمک کند.
با استفاده از سه رویکرد زیر:

    تجزیه و تحلیل شغلی
    تجزیه و تحلیل معیار رضایتمندی
    اعتبار حسی

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


می توانید با اطمینان تصمیم بگیرید. در این روش، تجزیه و تحلیل هر یک از عناصر شما را وادار به در نظر گرفتن معیارهای چند بعدی می کند که منجر به تعیین یک کار مناسب و خوب می شود. با تصمیمی که هم از نظر حسی و هم بر روی کاغذ، معتبر باشد، می توانید مطمئن باشید که بهترین انتخاب ممکن را انجام داده اید.


ارسال شده در:
ادامه مطلب ادامه مطلب

داستان سرایی در کسب و کار

دوشنبه 11 بهمن 1395
10:43
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
داستان سرایی در کسب و کار

داستان سرایی در کسب و کار، هنر استفاده از داستان است برای برقراری ارتباط با کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان، شرکا و هر فرد دیگری که با سازمان شما در ارتباط است. هدف از داستان سرایی در کسب و کار، سرگرمی نیست؛ این داستان ها هدف یا نتیجه ای خاص را دنبال می کنند.
نکته مهم در گفتن یک داستان کاری خوب، این است که معتبر و موثق باشد. از داستان هایی استفاده کنید که در مورد اینکه شما کیستید و چرا در این موقعیت قرار دارید، مطالب بیشتری به دیگران بگویند. از گفتن داستان هایی که در مورد شکست، قضاوت ضعیف، یا اشتباهات شما می گوید، نترسید. اگر آمادگی این را داشته باشید که خود را آسیب پذیر نشان دهید، می توانید بسرعت اعتماد دیگران را جلب کنید و با آنها ارتباط برقرار نمایید.
انواع داستان های کاری عبارتند از:

    داستان های "من کیستم": این داستان ها از رؤیاها، اهداف، موفقیت ها، شکست ها، انگیزه ها، ارزش ها، یا تاریخچه شما می گویند.

    داستان های "چرا من اینجا هستم": این داستان ها بیان می کنند که یک دستور کار پنهانی ندارید، و شما و طرف مقابل، هر دو به صورت عادلانه، چیزی از این موقعیت به دست می آورید.

    داستان های آموزنده: این داستان ها نشان می دهند که چگونه یک تغییر در رفتار، دیدگاه، یا مهارت ها می تواند به نتایجی بزرگ منجر شود.

    داستان های الهام بخش: این داستان ها برای افراد، الهام بخش است و آنها را تشویق می کند که شاد و امیدوار باشند. شما با این داستان ها مخاطبان خود را متقاعد می کنید که سختکوشی و فداکاری آنها، ارزشمند است.

    داستان های ارزش در عمل: این داستان ها، ارزش هایی را که مایلید مخاطبانتان از خود ظاهر سازند یا به آن بیندیشند، تقویت می کند. داستان های ارزش در عمل، می توانند مثبت یا منفی باشند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    داستان های "می دانم به چه می اندیشید": این داستان ها به شما امکان می دهد که اعتراضات، سوء ظن ها، پرسش ها، یا نگرانی های دیگران را، قبل از آنکه آنها را بیان کنند، مطرح نمایید.

ادامه مطلب ادامه مطلب

داستان سرایی در کسب و کار

دوشنبه 11 بهمن 1395
10:43
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
داستان سرایی در کسب و کار

داستان سرایی در کسب و کار، هنر استفاده از داستان است برای برقراری ارتباط با کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان، شرکا و هر فرد دیگری که با سازمان شما در ارتباط است. هدف از داستان سرایی در کسب و کار، سرگرمی نیست؛ این داستان ها هدف یا نتیجه ای خاص را دنبال می کنند.
نکته مهم در گفتن یک داستان کاری خوب، این است که معتبر و موثق باشد. از داستان هایی استفاده کنید که در مورد اینکه شما کیستید و چرا در این موقعیت قرار دارید، مطالب بیشتری به دیگران بگویند. از گفتن داستان هایی که در مورد شکست، قضاوت ضعیف، یا اشتباهات شما می گوید، نترسید. اگر آمادگی این را داشته باشید که خود را آسیب پذیر نشان دهید، می توانید بسرعت اعتماد دیگران را جلب کنید و با آنها ارتباط برقرار نمایید.
انواع داستان های کاری عبارتند از:

    داستان های "من کیستم": این داستان ها از رؤیاها، اهداف، موفقیت ها، شکست ها، انگیزه ها، ارزش ها، یا تاریخچه شما می گویند.

    داستان های "چرا من اینجا هستم": این داستان ها بیان می کنند که یک دستور کار پنهانی ندارید، و شما و طرف مقابل، هر دو به صورت عادلانه، چیزی از این موقعیت به دست می آورید.

    داستان های آموزنده: این داستان ها نشان می دهند که چگونه یک تغییر در رفتار، دیدگاه، یا مهارت ها می تواند به نتایجی بزرگ منجر شود.

    داستان های الهام بخش: این داستان ها برای افراد، الهام بخش است و آنها را تشویق می کند که شاد و امیدوار باشند. شما با این داستان ها مخاطبان خود را متقاعد می کنید که سختکوشی و فداکاری آنها، ارزشمند است.

    داستان های ارزش در عمل: این داستان ها، ارزش هایی را که مایلید مخاطبانتان از خود ظاهر سازند یا به آن بیندیشند، تقویت می کند. داستان های ارزش در عمل، می توانند مثبت یا منفی باشند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    داستان های "می دانم به چه می اندیشید": این داستان ها به شما امکان می دهد که اعتراضات، سوء ظن ها، پرسش ها، یا نگرانی های دیگران را، قبل از آنکه آنها را بیان کنند، مطرح نمایید.

ارسال شده در:
ادامه مطلب ادامه مطلب

OGSM چیست؟

چهارشنبه 1 دی 1395
10:44
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
OGSM چیست؟

چهارچوب کاری OGSM یک ابزار برنامه ریزی کسب و کار است که به سازمان ها، تیم ها و افراد کمک می کند تا چشم انداز بلند مدت خود را تعریف کنند و با اهداف و فعالیت های کوتاه مدت و میان مدت خود، پیوند دهند. این حروف، مخفف کلمات زیر است:

    مقصد (Objective): یک بیان کوتاه و مکتوب از چیزی است که سازمان می خواهد به آن برسد.

    اهداف (Goals): تشریح می کند که موفقیت چیست.

    استراتژی ها (Strategies): مشخص می کند که چگونه به اهداف، دست خواهید یافت.

    مقیاس ها (Measures): نشان می دهد که چگونه تحویل استراتژی ها را پایش خواهید کرد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

OGSM چیست؟

چهارشنبه 1 دی 1395
10:44
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
OGSM چیست؟

چهارچوب کاری OGSM یک ابزار برنامه ریزی کسب و کار است که به سازمان ها، تیم ها و افراد کمک می کند تا چشم انداز بلند مدت خود را تعریف کنند و با اهداف و فعالیت های کوتاه مدت و میان مدت خود، پیوند دهند. این حروف، مخفف کلمات زیر است:

    مقصد (Objective): یک بیان کوتاه و مکتوب از چیزی است که سازمان می خواهد به آن برسد.

    اهداف (Goals): تشریح می کند که موفقیت چیست.

    استراتژی ها (Strategies): مشخص می کند که چگونه به اهداف، دست خواهید یافت.

    مقیاس ها (Measures): نشان می دهد که چگونه تحویل استراتژی ها را پایش خواهید کرد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ارسال شده در:
ادامه مطلب ادامه مطلب

10 رفتار که می تواند کسب و کار شما را نابود کند

پنجشنبه 25 آذر 1395
03:56
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
10 رفتار که می تواند کسب و کار شما را نابود کند

جک ولش می نویسد:
کسب و کارها بندرت مسیری هموار و مستقیم را دنبال می کنند. اگر کسب و کار شما دچار مشکل یا وقفه گردیده، خوب به آیینه نگاه کنید. آیا مرتکب هیچیک از این رفتارهای متداول شده اید؟ این رفتارها می تواند به معنای تفاوت میان "حرکت رو به رشد" و "سقوط" یک کسب و کار باشد:

    اشتباه در مورد عملکرد یا ارزشها- قول دادن بیش از حد و عمل نکردن به تعهدات
    مقاومت در مقابل تغییر- قصور در پذیرفتن ایده های نو
    فقط شناسایی کردن مشکلات، و نه پیدا کردن راه حل برای آنها
    غالب شدن بر رئیستان، اما نه بر گروه همکارانتان
    همواره نگران بودن در مورد حرکت شغلی بعدی، به جای تمرکز بر وضعیت کنونی
    دوندگی برای دفتر- برای همه آشکار است جز برای خودتان!
    خود بزرگ بینی- نشان دادن رفتاری سخت و خشک
    فقدان شجاعت و اعتقاد، برای به عقب راندن سیستم
    فراموش کردن تهیه برنامه ای برای جانشینی خودتان، هنگامی که ارتقا پیدا می کنید
    از خود راضی بودن- شما از رشد بازمانده اید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
برچسب ها:کسب و کار ،کسب ،کار ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

10 رفتار که می تواند کسب و کار شما را نابود کند

پنجشنبه 25 آذر 1395
03:56
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
10 رفتار که می تواند کسب و کار شما را نابود کند

جک ولش می نویسد:
کسب و کارها بندرت مسیری هموار و مستقیم را دنبال می کنند. اگر کسب و کار شما دچار مشکل یا وقفه گردیده، خوب به آیینه نگاه کنید. آیا مرتکب هیچیک از این رفتارهای متداول شده اید؟ این رفتارها می تواند به معنای تفاوت میان "حرکت رو به رشد" و "سقوط" یک کسب و کار باشد:

    اشتباه در مورد عملکرد یا ارزشها- قول دادن بیش از حد و عمل نکردن به تعهدات
    مقاومت در مقابل تغییر- قصور در پذیرفتن ایده های نو
    فقط شناسایی کردن مشکلات، و نه پیدا کردن راه حل برای آنها
    غالب شدن بر رئیستان، اما نه بر گروه همکارانتان
    همواره نگران بودن در مورد حرکت شغلی بعدی، به جای تمرکز بر وضعیت کنونی
    دوندگی برای دفتر- برای همه آشکار است جز برای خودتان!
    خود بزرگ بینی- نشان دادن رفتاری سخت و خشک
    فقدان شجاعت و اعتقاد، برای به عقب راندن سیستم
    فراموش کردن تهیه برنامه ای برای جانشینی خودتان، هنگامی که ارتقا پیدا می کنید
    از خود راضی بودن- شما از رشد بازمانده اید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ارسال شده در:
برچسب ها:کسب و کار ،کسب ،کار ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

شناسایی فرصت ها در کسب و کار

سه شنبه 23 آذر 1395
03:41
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
شناسایی فرصت ها در کسب و کار

وقت گذاشتن برای بررسی فرصت های کاری در صنعت یا سازمانتان، امری باارزش است. با این کار می توانید فرصت هایی را که کاملاً برای علایق و مهارت های شما مناسب است، کشف کنید، روزنه های شغلی و موقعیت های موجود برای ارتقا را قبل از دیگران پیدا کنید، و راه های گسترش دانش و مهارت های خود را شناسایی نمایید.
برای کشف فرصت ها در کسب و کارتان، مراحل زیر را دنبال کنید:

    ذهنیت درست داشته باشید.
    فرصت ها را جستجو کنید.
    نقاط قوت و نقاط ضعف خود را شناسایی نمایید.
    سایر عواملی را که برایتان اهمیت دارد، شناسایی کنید.
    انتخاب های خود را محدود سازید.
    آماده شوید، و اقدام کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


به خاطر داشته باشید که یافتن فرصت های عالی، یک فرآیند پویاست، نه یک مقصد! چشم ها و ذهن خود را باز نگه دارید و صبور و استوار باشید. هنگامی که جستجو را آغاز می کنید، هر گز نمی دانید که چه درهایی به رویتان گشوده خوادهد شد!ادامه مطلب ادامه مطلب

شناسایی فرصت ها در کسب و کار

سه شنبه 23 آذر 1395
03:41
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
شناسایی فرصت ها در کسب و کار

وقت گذاشتن برای بررسی فرصت های کاری در صنعت یا سازمانتان، امری باارزش است. با این کار می توانید فرصت هایی را که کاملاً برای علایق و مهارت های شما مناسب است، کشف کنید، روزنه های شغلی و موقعیت های موجود برای ارتقا را قبل از دیگران پیدا کنید، و راه های گسترش دانش و مهارت های خود را شناسایی نمایید.
برای کشف فرصت ها در کسب و کارتان، مراحل زیر را دنبال کنید:

    ذهنیت درست داشته باشید.
    فرصت ها را جستجو کنید.
    نقاط قوت و نقاط ضعف خود را شناسایی نمایید.
    سایر عواملی را که برایتان اهمیت دارد، شناسایی کنید.
    انتخاب های خود را محدود سازید.
    آماده شوید، و اقدام کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


به خاطر داشته باشید که یافتن فرصت های عالی، یک فرآیند پویاست، نه یک مقصد! چشم ها و ذهن خود را باز نگه دارید و صبور و استوار باشید. هنگامی که جستجو را آغاز می کنید، هر گز نمی دانید که چه درهایی به رویتان گشوده خوادهد شد!ارسال شده در:
ادامه مطلب ادامه مطلب

آیا کسب و کارتان بدون شما زنده می‌ماند؟

جمعه 21 آبان 1395
01:19
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
آیا کسب و کارتان بدون شما زنده می‌ماند؟

چند ماه پیش، یك ماه در بیمارستان بستری بودم. وقتی به سركارم برگشتم، دیدم كه همه چیز رو به راه است و اوضاع، جریان عادی خود را طی می کند. خوشحال شدم اما ناگهان فكری به ذهنم خطور كرد و ترسیدم. با خودم گفتم: "آیا این كسب و كار من، بدون من هم می تواند به كارش ادامه دهد؟ اگر مدتی سركار نیایم چه خواهد شد؟". ناگهان حقیقتی را دریافتم و آن اینكه من تنها كسی بودم كه واقعاً می دانست در این شركت چه خبر است. وكیل، مشاور و ناشر كتاب های من تنها اندكی راجع به كارها و مسائل مهم كسب و كارم اطلاع داشتند و آنقدر نمی دانستند كه اگر مدتی تنها می ماندند، بتوانند به كارها سر و سامان دهند.
من واقعاً نگران شدم و همین نگرانی بود كه باعث شد به فكر چاره ای بیفتم. ایده ای به ذهنم رسید که به من كمك كرد. تصمیم گرفتم روندهای حاكم بر فعالیت های كسب و كارم را یادداشت کنم. شما هم می توانید آنرا امتحان کنید.
منظورم از یادداشت كردن روندهای كسب و كار، آن است كه تمامی كارهایی را كه خود شما هنگام مواجهه با موقعیتی خاص انجام می دهید، مرحله به مرحله یادداشت کنید. این كار دو مزیت دارد:

    یكی اینكه وقتی شما شركت را ترك كنید یا مدتی بیمار شوید یا به تعطیلات بروید، كارکنانتان گیج و دست پاچه نمی شوند و به عبارتی خرابكاری نمی كنند!
    نكته دوم اینكه خود شما هم وقتی جزئیات پروسه كارتان را مشاهده كنید، در می یابید كه چه مراحلی زائد هستند، كدام ها را باید منسجم كنید، چه چیزهایی را باید اضافه كنید و كدام ها باید حذف شوند. این دخل و تصرفات، كیفیت كسب و كارتان را ارتقا داده، تكمیل كارها را تسریع می كند.

برای مثال پروسه كاری خودم را برایتان مثال می زنم: من یك مشاور هنری هستم و هنگامی كه مشتری جدیدی تماس می گیرد، این مراحل را یكی یكی كامل می كنم:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    با او قرار ملاقات می گذارم.
    خواسته ها و انتظاراتش را از او می پرسم.
    نحوه پرداخت هزینه های مشاوره ام را جویا می شوم.
    بسته ای در اختیارش می گذارم كه درباره من و شركتم، اطلاعات لازم را توضیح می دهد. كارت های ویزیت را هم به او می دهم.
    زمان دقیق ملاقات با او و ارسال این بسته را یادداشت می كنم.
    در كامپیوترم فولدر جدیدی را به نگهداری داده های مربوط به او اختصاص می دهم.
    ...
    در كنفرانس ها، كارگاه های آموزشی و جشن ها، او را دعوت می كنم.
    در تعطیلات عید یا روز تولدش، برای او كارت تبریك می فرستم.
    ...

خب حالا به تمامی جملات بالا دقت كنید. چه می بینید؟ افعال اول شخص مفرد و كلمات من، می دهم، می گیرم، می كنم، می فرستم و امثال اینها كه تمامی به من و شما برمی گردند و باز هم معلوم می شود كه شما هم مثل من تنها فاعل كلیدی كسب و كارتان هستید. من این نكته را فهمیدم و با همان استراتژی كه گفتم، این روند را اصلاح كردم.
اما یادداشت كردن تنها گام اول است. باید از یك همكار مورد اعتماد، مثلاً معاونتان، كمك بگیرید كه بعد از شما نفر دومی باشد كه روش به جریان انداختن كار را می داند و قادر است در هنگام غیبت شما، كارکنان را هدایت كرده، كارها را سر و سامان بخشد.

(منبع: مجله الکترونیکی ویستا)

برچسب ها:کسب و کار ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

آیا کسب و کارتان بدون شما زنده می‌ماند؟

جمعه 21 آبان 1395
01:19
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
آیا کسب و کارتان بدون شما زنده می‌ماند؟

چند ماه پیش، یك ماه در بیمارستان بستری بودم. وقتی به سركارم برگشتم، دیدم كه همه چیز رو به راه است و اوضاع، جریان عادی خود را طی می کند. خوشحال شدم اما ناگهان فكری به ذهنم خطور كرد و ترسیدم. با خودم گفتم: "آیا این كسب و كار من، بدون من هم می تواند به كارش ادامه دهد؟ اگر مدتی سركار نیایم چه خواهد شد؟". ناگهان حقیقتی را دریافتم و آن اینكه من تنها كسی بودم كه واقعاً می دانست در این شركت چه خبر است. وكیل، مشاور و ناشر كتاب های من تنها اندكی راجع به كارها و مسائل مهم كسب و كارم اطلاع داشتند و آنقدر نمی دانستند كه اگر مدتی تنها می ماندند، بتوانند به كارها سر و سامان دهند.
من واقعاً نگران شدم و همین نگرانی بود كه باعث شد به فكر چاره ای بیفتم. ایده ای به ذهنم رسید که به من كمك كرد. تصمیم گرفتم روندهای حاكم بر فعالیت های كسب و كارم را یادداشت کنم. شما هم می توانید آنرا امتحان کنید.
منظورم از یادداشت كردن روندهای كسب و كار، آن است كه تمامی كارهایی را كه خود شما هنگام مواجهه با موقعیتی خاص انجام می دهید، مرحله به مرحله یادداشت کنید. این كار دو مزیت دارد:

    یكی اینكه وقتی شما شركت را ترك كنید یا مدتی بیمار شوید یا به تعطیلات بروید، كارکنانتان گیج و دست پاچه نمی شوند و به عبارتی خرابكاری نمی كنند!
    نكته دوم اینكه خود شما هم وقتی جزئیات پروسه كارتان را مشاهده كنید، در می یابید كه چه مراحلی زائد هستند، كدام ها را باید منسجم كنید، چه چیزهایی را باید اضافه كنید و كدام ها باید حذف شوند. این دخل و تصرفات، كیفیت كسب و كارتان را ارتقا داده، تكمیل كارها را تسریع می كند.

برای مثال پروسه كاری خودم را برایتان مثال می زنم: من یك مشاور هنری هستم و هنگامی كه مشتری جدیدی تماس می گیرد، این مراحل را یكی یكی كامل می كنم:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    با او قرار ملاقات می گذارم.
    خواسته ها و انتظاراتش را از او می پرسم.
    نحوه پرداخت هزینه های مشاوره ام را جویا می شوم.
    بسته ای در اختیارش می گذارم كه درباره من و شركتم، اطلاعات لازم را توضیح می دهد. كارت های ویزیت را هم به او می دهم.
    زمان دقیق ملاقات با او و ارسال این بسته را یادداشت می كنم.
    در كامپیوترم فولدر جدیدی را به نگهداری داده های مربوط به او اختصاص می دهم.
    ...
    در كنفرانس ها، كارگاه های آموزشی و جشن ها، او را دعوت می كنم.
    در تعطیلات عید یا روز تولدش، برای او كارت تبریك می فرستم.
    ...

خب حالا به تمامی جملات بالا دقت كنید. چه می بینید؟ افعال اول شخص مفرد و كلمات من، می دهم، می گیرم، می كنم، می فرستم و امثال اینها كه تمامی به من و شما برمی گردند و باز هم معلوم می شود كه شما هم مثل من تنها فاعل كلیدی كسب و كارتان هستید. من این نكته را فهمیدم و با همان استراتژی كه گفتم، این روند را اصلاح كردم.
اما یادداشت كردن تنها گام اول است. باید از یك همكار مورد اعتماد، مثلاً معاونتان، كمك بگیرید كه بعد از شما نفر دومی باشد كه روش به جریان انداختن كار را می داند و قادر است در هنگام غیبت شما، كارکنان را هدایت كرده، كارها را سر و سامان بخشد.

(منبع: مجله الکترونیکی ویستا)

برچسب ها:کسب و کار ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

آیا کسب و کارتان بدون شما زنده می‌ماند؟

جمعه 21 آبان 1395
01:19
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
آیا کسب و کارتان بدون شما زنده می‌ماند؟

چند ماه پیش، یك ماه در بیمارستان بستری بودم. وقتی به سركارم برگشتم، دیدم كه همه چیز رو به راه است و اوضاع، جریان عادی خود را طی می کند. خوشحال شدم اما ناگهان فكری به ذهنم خطور كرد و ترسیدم. با خودم گفتم: "آیا این كسب و كار من، بدون من هم می تواند به كارش ادامه دهد؟ اگر مدتی سركار نیایم چه خواهد شد؟". ناگهان حقیقتی را دریافتم و آن اینكه من تنها كسی بودم كه واقعاً می دانست در این شركت چه خبر است. وكیل، مشاور و ناشر كتاب های من تنها اندكی راجع به كارها و مسائل مهم كسب و كارم اطلاع داشتند و آنقدر نمی دانستند كه اگر مدتی تنها می ماندند، بتوانند به كارها سر و سامان دهند.
من واقعاً نگران شدم و همین نگرانی بود كه باعث شد به فكر چاره ای بیفتم. ایده ای به ذهنم رسید که به من كمك كرد. تصمیم گرفتم روندهای حاكم بر فعالیت های كسب و كارم را یادداشت کنم. شما هم می توانید آنرا امتحان کنید.
منظورم از یادداشت كردن روندهای كسب و كار، آن است كه تمامی كارهایی را كه خود شما هنگام مواجهه با موقعیتی خاص انجام می دهید، مرحله به مرحله یادداشت کنید. این كار دو مزیت دارد:

    یكی اینكه وقتی شما شركت را ترك كنید یا مدتی بیمار شوید یا به تعطیلات بروید، كارکنانتان گیج و دست پاچه نمی شوند و به عبارتی خرابكاری نمی كنند!
    نكته دوم اینكه خود شما هم وقتی جزئیات پروسه كارتان را مشاهده كنید، در می یابید كه چه مراحلی زائد هستند، كدام ها را باید منسجم كنید، چه چیزهایی را باید اضافه كنید و كدام ها باید حذف شوند. این دخل و تصرفات، كیفیت كسب و كارتان را ارتقا داده، تكمیل كارها را تسریع می كند.

برای مثال پروسه كاری خودم را برایتان مثال می زنم: من یك مشاور هنری هستم و هنگامی كه مشتری جدیدی تماس می گیرد، این مراحل را یكی یكی كامل می كنم:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    با او قرار ملاقات می گذارم.
    خواسته ها و انتظاراتش را از او می پرسم.
    نحوه پرداخت هزینه های مشاوره ام را جویا می شوم.
    بسته ای در اختیارش می گذارم كه درباره من و شركتم، اطلاعات لازم را توضیح می دهد. كارت های ویزیت را هم به او می دهم.
    زمان دقیق ملاقات با او و ارسال این بسته را یادداشت می كنم.
    در كامپیوترم فولدر جدیدی را به نگهداری داده های مربوط به او اختصاص می دهم.
    ...
    در كنفرانس ها، كارگاه های آموزشی و جشن ها، او را دعوت می كنم.
    در تعطیلات عید یا روز تولدش، برای او كارت تبریك می فرستم.
    ...

خب حالا به تمامی جملات بالا دقت كنید. چه می بینید؟ افعال اول شخص مفرد و كلمات من، می دهم، می گیرم، می كنم، می فرستم و امثال اینها كه تمامی به من و شما برمی گردند و باز هم معلوم می شود كه شما هم مثل من تنها فاعل كلیدی كسب و كارتان هستید. من این نكته را فهمیدم و با همان استراتژی كه گفتم، این روند را اصلاح كردم.
اما یادداشت كردن تنها گام اول است. باید از یك همكار مورد اعتماد، مثلاً معاونتان، كمك بگیرید كه بعد از شما نفر دومی باشد كه روش به جریان انداختن كار را می داند و قادر است در هنگام غیبت شما، كارکنان را هدایت كرده، كارها را سر و سامان بخشد.

(منبع: مجله الکترونیکی ویستا)

ارسال شده در:
برچسب ها:کسب و کار ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب - مطالب ابر کسب و کار

جستجو

آمار

آخرین بروز رسانی :

آرشیو

فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب - مطالب ابر کسب و کار,مقالات و مسائل آب و فاضلاب، محیط زیست
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic