درحال مشاهده: فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب - مطالب ابر داستان سرایی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

داستان سرایی در کسب و کار

دوشنبه 11 بهمن 1395
10:43
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
داستان سرایی در کسب و کار

داستان سرایی در کسب و کار، هنر استفاده از داستان است برای برقراری ارتباط با کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان، شرکا و هر فرد دیگری که با سازمان شما در ارتباط است. هدف از داستان سرایی در کسب و کار، سرگرمی نیست؛ این داستان ها هدف یا نتیجه ای خاص را دنبال می کنند.
نکته مهم در گفتن یک داستان کاری خوب، این است که معتبر و موثق باشد. از داستان هایی استفاده کنید که در مورد اینکه شما کیستید و چرا در این موقعیت قرار دارید، مطالب بیشتری به دیگران بگویند. از گفتن داستان هایی که در مورد شکست، قضاوت ضعیف، یا اشتباهات شما می گوید، نترسید. اگر آمادگی این را داشته باشید که خود را آسیب پذیر نشان دهید، می توانید بسرعت اعتماد دیگران را جلب کنید و با آنها ارتباط برقرار نمایید.
انواع داستان های کاری عبارتند از:

    داستان های "من کیستم": این داستان ها از رؤیاها، اهداف، موفقیت ها، شکست ها، انگیزه ها، ارزش ها، یا تاریخچه شما می گویند.

    داستان های "چرا من اینجا هستم": این داستان ها بیان می کنند که یک دستور کار پنهانی ندارید، و شما و طرف مقابل، هر دو به صورت عادلانه، چیزی از این موقعیت به دست می آورید.

    داستان های آموزنده: این داستان ها نشان می دهند که چگونه یک تغییر در رفتار، دیدگاه، یا مهارت ها می تواند به نتایجی بزرگ منجر شود.

    داستان های الهام بخش: این داستان ها برای افراد، الهام بخش است و آنها را تشویق می کند که شاد و امیدوار باشند. شما با این داستان ها مخاطبان خود را متقاعد می کنید که سختکوشی و فداکاری آنها، ارزشمند است.

    داستان های ارزش در عمل: این داستان ها، ارزش هایی را که مایلید مخاطبانتان از خود ظاهر سازند یا به آن بیندیشند، تقویت می کند. داستان های ارزش در عمل، می توانند مثبت یا منفی باشند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    داستان های "می دانم به چه می اندیشید": این داستان ها به شما امکان می دهد که اعتراضات، سوء ظن ها، پرسش ها، یا نگرانی های دیگران را، قبل از آنکه آنها را بیان کنند، مطرح نمایید.

ادامه مطلب ادامه مطلب

داستان سرایی در کسب و کار

دوشنبه 11 بهمن 1395
10:43
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
داستان سرایی در کسب و کار

داستان سرایی در کسب و کار، هنر استفاده از داستان است برای برقراری ارتباط با کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان، شرکا و هر فرد دیگری که با سازمان شما در ارتباط است. هدف از داستان سرایی در کسب و کار، سرگرمی نیست؛ این داستان ها هدف یا نتیجه ای خاص را دنبال می کنند.
نکته مهم در گفتن یک داستان کاری خوب، این است که معتبر و موثق باشد. از داستان هایی استفاده کنید که در مورد اینکه شما کیستید و چرا در این موقعیت قرار دارید، مطالب بیشتری به دیگران بگویند. از گفتن داستان هایی که در مورد شکست، قضاوت ضعیف، یا اشتباهات شما می گوید، نترسید. اگر آمادگی این را داشته باشید که خود را آسیب پذیر نشان دهید، می توانید بسرعت اعتماد دیگران را جلب کنید و با آنها ارتباط برقرار نمایید.
انواع داستان های کاری عبارتند از:

    داستان های "من کیستم": این داستان ها از رؤیاها، اهداف، موفقیت ها، شکست ها، انگیزه ها، ارزش ها، یا تاریخچه شما می گویند.

    داستان های "چرا من اینجا هستم": این داستان ها بیان می کنند که یک دستور کار پنهانی ندارید، و شما و طرف مقابل، هر دو به صورت عادلانه، چیزی از این موقعیت به دست می آورید.

    داستان های آموزنده: این داستان ها نشان می دهند که چگونه یک تغییر در رفتار، دیدگاه، یا مهارت ها می تواند به نتایجی بزرگ منجر شود.

    داستان های الهام بخش: این داستان ها برای افراد، الهام بخش است و آنها را تشویق می کند که شاد و امیدوار باشند. شما با این داستان ها مخاطبان خود را متقاعد می کنید که سختکوشی و فداکاری آنها، ارزشمند است.

    داستان های ارزش در عمل: این داستان ها، ارزش هایی را که مایلید مخاطبانتان از خود ظاهر سازند یا به آن بیندیشند، تقویت می کند. داستان های ارزش در عمل، می توانند مثبت یا منفی باشند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    داستان های "می دانم به چه می اندیشید": این داستان ها به شما امکان می دهد که اعتراضات، سوء ظن ها، پرسش ها، یا نگرانی های دیگران را، قبل از آنکه آنها را بیان کنند، مطرح نمایید.

ارسال شده در:
ادامه مطلب ادامه مطلب

داستان سرایی

پنجشنبه 25 آذر 1395
05:37
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
داستان سرایی

داستان ها می توانند از ابزارهای قدرتمند رهبری باشند- به شرط آنکه خوب بیان شوند. برای استفاده از این ابزار، لازم است انواع داستان ها را بشناسید و بدانید در هر موقعیتی از کدام نوع باید استفاده کنید. داستان هایی که می توان از آنها در محیط کار استفاده کرد، به 6 نوع اصلی دسته بندی می شوند:

    داستان های "من کیستم": وقتی که هدایت یک تیم را آغاز می کنید، ممکن است اعضای تیم بدون آنکه شما را بشناسند، قضاوت هایی در موردتان داشته باشند. این نوع داستان می تواند تا حدودی شما را به آنها بشناساند.

    داستان های "چرا من اینجا هستم": این نوع داستان ها شباهت بسیار زیادی به نوع قبلی دارند. هدف، آن است که سوء ظن ها به اعتماد تبدیل شود و به تیم کمک شود تا دریابند که شما هیچ مورد پنهانی ندارید. به آنها نشان دهید که شخص خوبی هستید و مایلید برای دستیابی به هدفی مشترک، با یکدیگر همکاری کنید.

    داستان های آموزنده: از این نوع داستان برای شفاف ساختن یک درس استفاده کنید؛ و همچنین برای کمک به افرادتان تا به خاطر بسپارند که در وهله اول به چه منظور، کاری را انجام می دهند.

    داستان های الهام بخش: از این نوع داستان برای القای امید به افرادتان کمک بگیرید، خصوصاً هنگامی که لازم باشد گاهگاهی به آنها یادآوری کنید که چرا کاری را که باید انجام بدهند، انجام می دهند.

    داستان های "ارزش ها در عمل": مفهوم هر ارزشی می تواند از فردی به فرد دیگر، متفاوت باشد. اگر ارزشی را از تیم خود انتظار دارید (مثلاً سطح بالایی از ارائه خدمات به مشتری)، ابتدا برای آنها تعریف کنید که آن ارزش برای شما چه مفهومی دارد؛ سپس داستانی را برایشان بگویید که کاملاً نشان دهد که ارائه خدمات به مشتری، از نظر شما یعنی چه.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    داستان های "من می دانم به چه می اندیشید": هدف شما از گفتن این نوع داستان، آن است که به طرف مقابل خود بگویید که می توانید اعتراضات او را درک کنید؛ و سپس به او نشان دهید که چرا این اعتراضات در وضعیت کنونی قابل مطرح کردن یا قابل اجرا نیست.

ادامه مطلب ادامه مطلب

داستان سرایی

پنجشنبه 25 آذر 1395
05:37
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
داستان سرایی

داستان ها می توانند از ابزارهای قدرتمند رهبری باشند- به شرط آنکه خوب بیان شوند. برای استفاده از این ابزار، لازم است انواع داستان ها را بشناسید و بدانید در هر موقعیتی از کدام نوع باید استفاده کنید. داستان هایی که می توان از آنها در محیط کار استفاده کرد، به 6 نوع اصلی دسته بندی می شوند:

    داستان های "من کیستم": وقتی که هدایت یک تیم را آغاز می کنید، ممکن است اعضای تیم بدون آنکه شما را بشناسند، قضاوت هایی در موردتان داشته باشند. این نوع داستان می تواند تا حدودی شما را به آنها بشناساند.

    داستان های "چرا من اینجا هستم": این نوع داستان ها شباهت بسیار زیادی به نوع قبلی دارند. هدف، آن است که سوء ظن ها به اعتماد تبدیل شود و به تیم کمک شود تا دریابند که شما هیچ مورد پنهانی ندارید. به آنها نشان دهید که شخص خوبی هستید و مایلید برای دستیابی به هدفی مشترک، با یکدیگر همکاری کنید.

    داستان های آموزنده: از این نوع داستان برای شفاف ساختن یک درس استفاده کنید؛ و همچنین برای کمک به افرادتان تا به خاطر بسپارند که در وهله اول به چه منظور، کاری را انجام می دهند.

    داستان های الهام بخش: از این نوع داستان برای القای امید به افرادتان کمک بگیرید، خصوصاً هنگامی که لازم باشد گاهگاهی به آنها یادآوری کنید که چرا کاری را که باید انجام بدهند، انجام می دهند.

    داستان های "ارزش ها در عمل": مفهوم هر ارزشی می تواند از فردی به فرد دیگر، متفاوت باشد. اگر ارزشی را از تیم خود انتظار دارید (مثلاً سطح بالایی از ارائه خدمات به مشتری)، ابتدا برای آنها تعریف کنید که آن ارزش برای شما چه مفهومی دارد؛ سپس داستانی را برایشان بگویید که کاملاً نشان دهد که ارائه خدمات به مشتری، از نظر شما یعنی چه.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    داستان های "من می دانم به چه می اندیشید": هدف شما از گفتن این نوع داستان، آن است که به طرف مقابل خود بگویید که می توانید اعتراضات او را درک کنید؛ و سپس به او نشان دهید که چرا این اعتراضات در وضعیت کنونی قابل مطرح کردن یا قابل اجرا نیست.

ارسال شده در:
ادامه مطلب ادامه مطلب

فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب - مطالب ابر داستان سرایی

جستجو

آمار

آخرین بروز رسانی :

آرشیو

فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب - مطالب ابر داستان سرایی,مقالات و مسائل آب و فاضلاب، محیط زیست
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic