تبلیغات
فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب - هدف گذاری

درحال مشاهده: فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب - هدف گذاری


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

هدف گذاری

یکشنبه 28 شهریور 1395
05:45
امیرحسین ستوده بیدختی
توصیه هایی جهت هدف گذاری مؤثر

    اهداف خود را با جمله های مثبت بیان نمایید.
    اهداف را دقیق و صرح بیان کنید؛ بدین منظور برای آنها موعد، زمان و مقدار تعیین کنید تا بتوانید آنها را اندازه گیری نمایید.
    هنگامی که چند هدف را مد نظر دارید، آنها را اولویت بندی کنید.
    برای شکل دادن و قدرت بخشیدن به اهداف، آنها را بنویسید.
    مراقب باشید که اهداف عملیاتی، کوچک و قابل دسترس باقی بمانند.
    اهداف را برمبنای آنچه که تحت کنترل شماست، تعریف کنید.
    در تعیین اهداف، واقع بین باشید و اهدافی را مدنظر قرار دهید که بتوانید به آنها دست یابید.
    از برگزیدن اهداف کوچک و کم اهمیت بپرهیزید. اهداف باید نه زیاد دور از دسترس باشند و نه زیاد سهل الوصول.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Managementبرچسب ها:هدف گذاری ،هدف ،

فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب - هدف گذاری


فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب - هدف گذاری ,مقالات و مسائل آب و فاضلاب، محیط زیست
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب است. ||